January 6, 2010

Kabataan Para sa Kalikasan

Sa panahon ngayon, marami sa atin ang nagwawalang bahala. Hindi na natin iniisip kung ano ang ating magiging kapalaran at iba pang mga kabataan sa hinaharap. Kaya naman, kami ay naatasan na gumawa ng isang tula na layuning gisingin ang bawat isa at makiisa sa pagsagip sa ating kalikasan.

Ating tignan ang ating kapaligiran

Iba’t ibang uri ng puno’t halaman

Dito mga hayop ay naninirahan

Marami’y ‘di batid sa’ting kaalaman


Sisirin, tuklasin ang kailaliman

Makita’ng kagandahan ng karagatan

Perlas, isda, at iba pang kayamanan

Mga tao’y binigyan ng kabuhayan


Simoy ng hangin, kay sarap maramdaman!

Ang lahat ng puno’y nagsisi-sayawan

Iba’t ibang ibong nagsisiliparan,

Iyong masisilayan kung saan-saan


Ngayon, tignan mo ang iyong kasalanan

Bakit ba kinuha ang ‘di kailangan?

Nang nagmakaawa, siya’y ‘di tinulungan

Damhin ang bagsik ni Inang Kalikasan


Panahon na. Kumilos ka, kabataan!

Tuparin ang tungkuling dapat gampanan!

Kilos at salita, ating pag-isipan

Bago maglaho ang ating kayamanan

Sana’y naging inspirasyon para sa inyo ang aming ginawang tula.

TARA NA! Gumawa na tayo ng unang hakbang sa pagsagip sa Inang Kalikasan!